Disclaimer

Stadsresort Den Driesch is de handelsnaam van Stadsresort Valkenburg BV en onderdeel van Oostappen Groep BV heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. Stadsresort Den Driesch, de handelsnaam van Stadsresort Valkenburg BV en onderdeel van Oostappen Groep BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.


Op de website kan, onder meer via links, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Stadsresort Den Driesch, de handelsnaam van Stadsresort Valkenburg BV en onderdeel van Oostappen Groep BV niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Stadsresort Den Driesch, de handelsnaam van Stadsresort Valkenburg BV en onderdeel van Oostappen Groep BV wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.
Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Stadsresort Den Driesch, de handelsnaam van Stadsresort Valkenburg BV en onderdeel van Oostappen Groep BV is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.


Informatie die per e-mail via internet naar Stadsresort Den Driesch, de handelsnaam van Stadsresort Valkenburg BV en onderdeel van Oostappen Groep BV wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in de Privacyverklaring anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.
Op deze website, Privacyverklaring en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.